Zapraszamy na warsztat pokazowy.

Gra pokazowa Raven 13
Omówienie możliwości wykorzystania symulacji do pracy rozwojowej z
zespołem.