W układance z jakiej jest złożony system zarządzania firmą, element rekrutacji, prawidłowej selekcji i odpowiedniego wdrożenia pracownika, jest z Naszego doświadczenia kluczowym czynnikiem mającym wpływ na rozwój i sukces każdego Przedsiębiorcy.

W oparciu o poszukiwane przez Klienta kompetencje rekrutujemy, menadżerów, handlowców, specjalistów, brygdzistów itp. Wspólnie z zarządzającą projektem kadrą tworzymy wielostopniowy proces rekrutacyjny dla kandydatów, który optymalizuje dobór najlepszych spośród aplikujących na dane stanowisko.

Dobra rekrutacja jest początkiem rozwoju kompetencji Nowego Pracownika. Wspólnie z menadżerami opracowujemy koncepcje i programy wdrożeń. Dbamy by przy wsparciu bezpośrednich przełożonych i coachingu, nowi Pracownicy efektywnie włączali się do swojej pracy.