Warsztaty

Rekrutacja zdalna – (AC) Assessment Center

Zapraszamy na warsztat pokazowy

Zbuduj Assessment Center, poznaj metody oceny kompetencji i potencjału.
Skutecznie prowadź rekrutacje zdalne, dokonuj właściwych wyborów
personalnych.

Adresaci szkolenia
Szkolenie dla HR, Menadżerów, Specjalistów, czyli tych którzy w
organizacji są odpowiedzialni za rekrutację.

Korzyści dla uczestników
Umiejętność zbudowania Assessment Center w oparciu o poszukiwane
kompetencje na dane stanowisko, praktyczna wiedza na temat skutecznie
prowadzonej rekrutacji.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatu

– definicja AC
– silne i słabe strony rekrutacji zdalnej

Przykładowe zadania i gry na assessment Center

– Miasteczko – dyskusja bez ról.
Prezentacja wyboru On-line
– Raven 13 gra ( jedna ) i planowanie po grze
(obydwa zadania będą nagrywane- tak by w drugiej części warsztatu na
podstawie zapisanego materiału określić wybrane kompetencje uczestników)

Jak opracować prawidłowo AC

– profil kandydata
– wybór kompetencji
– skala ocen
– postawy pożądane – wzorce

Ocena kompetencji uczestnika na podstawie wcześniej nagranego materiału

Podczas nagrania, każdy obserwuje innego uczestnika, analizuje, a następnie wystawia ocenę z uzasadnieniem w wytypowanych kompetencjach.

Omówienie ćwiczenia - dyskusja

Testy osobowości - Test Osobowości zawodowej Hollanda - wykorzystanie testów

Podsumowanie

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Warunki uczestnictwa
Brak wymagań.
Grupa: do 10 osób
Czas trwania: 1 dzień/ 8 h

Forma zajęć
Warsztat prowadzony w formie interaktywnej. Uczestnicy poprzez ćwiczenia w formie gry (symulacja biznesowa), wspólnie analizują i diagnozują zadania indywidualne pod kątem oceny kompetencji. Dyskusje oraz nauka
wykorzystania testów osobowości.

Materiały szkoleniowe
Materiały w wersji elektronicznej, materiały do ćwiczeń, dyplom udziału w szkoleniu.

Prowadzenie szkolenia
Trener posiadający kompetencje merytoryczne oraz bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne z umiejętnością przekazywania wiedzy. Z najwyższą starannością dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb
oraz wymagań organizacji.

Potwierdzenie uczestnictwa oraz adresy mailowe, na które zostaną przesłane imienne zaproszenia proszę kierować na adres: