Sprzedawcy Szczęścia

Sprzedawcy Szczęścia to symulacja wolnego rynku o doskonałej elastyczności. Gra warsztatowa pozwala na wspólne doświadczenie grupie nawet 100 osób. Do przeprowadzenia warsztatu potrzebna jest odpowiednio duża sala i smartfony dla przynajmniej połowy uczestników. W czasie gry uczestnicy bardzo intensywnie komunikują się ze sobą. Używają rysowania, rozmowy, uważnego słuchania, pytań, wystąpień publicznych, analizy danych z rynku.
Wszystko po to, żeby jak najlepiej dopasować swój produkt do oczekiwań rynku. Albo, alternatywnie, wyznaczyć trend i zachęcić rynek do podążania za nim. Aby wygrać, trzeba skutecznie angażować innych w swoje działania i umiejętnie angażować siebie w działania innych.

Sprzedawcy Szczęścia to efekt powrotu do pierwotnego, głębokiego znaczenia modelu AIDA. Zrozumienia znaczenia uważności i zaciekawienia. Umiejętności zauważenia i zaadresowania potrzeb. Jasnego zaproszenia do współpracy. Mówienia o swoich potrzebach i pomysłach. Słuchania potrzeb i pomysłów innych ludzi.

Jedna gra trwa 30-45 minut. W czasie warsztatów rozgrywamy zwykle kilka gier, gdzie każda gra pozwala uczestnikom ćwiczyć określone umiejętności i sprawdzać skuteczność zastosowanych narzędzi.
Decyzje podjęte w trakcie rozmów z innymi graczami zaznacza się w aplikacji na swoim smartfonie. Komputer na bieżąco przelicza efekty decyzji wszystkich graczy i pokazuje aktualne analizy.
Po zakończeniu gry, Mistrz Gry (prowadzący) omawia zjawiska, które wystąpiły w czasie gry.

Grę warsztatową Sprzedawcy Szczęścia możemy wykorzystać na dwa główne sposoby. Możemy uczyć umiejętności potrzebnych sprzedawcom i kupcom. Możemy też wykorzystać tę grę warsztatową do skutecznej wymiany kluczowej wiedzy o produkcie pomiędzy różnymi działami. Jeśli wprowadzimy do gry działy marketingu i sprzedaży, otrzymamy głęboką dyskusję nad potrzebami rynku i możliwościami organizacji.
Możemy też zaprosić klientów firmy i w czasie warsztatów przeprowadzić badania fokusowe w nowej i atrakcyjnej formie.