Reporter

„Reporter” to szkoleniowa gra negocjacyjna , moderowana przez Mistrza Gry. 
Gra negocjacyjna „Reporter” wytwarza wśród uczestników atmosferę bezkompromisowej walki i ukierunkowania na realizację własnego celu. Gra wprowadza uczestników w świat złożonych wzajemnych zależności, w sytuacji, w której może być tylko jeden zwycięzca.
Taką samą atmosferę spotykamy w twardych negocjacjach, rywalizacji dostawców o kontrakt oraz… w zarządzaniu zmianą. Każda ze stron ma swój cel, ukryte i jawne przewagi, swoich przeciwników i sprzymierzeńców, przyjaciół i wrogów. „Reporter” pozwala pokazać i wyjaśnić wiele zjawisk zachodzących, kiedy wiele stron próbuje osiągnąć wykluczające się cele. Najczęściej można spotkać się z taką sytuacją, gdy wiele firm konkuruje ze sobą w tym samym segmencie rynku.Gra negocjacyjna „Reporter” pozwala na wyzwolenie całej gamy zachowań i emocji związanych z negocjacjami. Pozwala Mistrzowi Gry na pracę z uczestnikami nad identyfikowaniem, akceptowaniem i reagowaniem na wszystkie pojawiające się postawy. W czasie gry pojawia się wiele emocji i zachowań, które Mistrz Gry powinien wskazać i omówić. Musimy zdawać sobie sprawę, jakie mechanizmy nami rządzą, zaakceptować je i dopiero wtedy pracować nad nimi.